Działalność w USA

Nowy Meksyk – złoże Verde Gallup

Palomar Natural Resources, poprzez swoją spółkę zależną Bridgecreek Resources, w której posiada 100% udziałów, jest operatorem na złożu ropy naftowej Verde Gallup - na obszarze 65,9 km2.