Członkowie zarządu

John Buggenhagen

John Buggenhagen, Prezes i Współzałożyciel

Dr John Buggenhagen jest doświadczonym geofizykiem i specjalistą w zakresie poszukiwania ropy i gazu. Posiada 20-letnie doświadczenie w branży paliwowej. Pracował m.in. dla ARCO Alaska jako Senior Exploration Geophysicist, dla Aspect Energy / Hungarian Horizon Energy jako Exploration Manager Europe oraz, do niedawna, jako Director of Exploration w spółce San Leon Energy z siedzibą w Londynie. Tytuł licencjata z geofizyki uzyskał na Uniwersytecie w Arizonie. Stopień magistra oraz doktorat w tej samej dziedzinie zdobył na Uniwersytecie w Wyoming. W 2013 roku John Buggenhagen został wybrany drugą najbardziej wpływową osobą w polskim przemyśle poszukiwawczym.

Pawel Zuk

Paweł Żuk, Dyrektor Krajowy

Paweł Żuk, z dniem 1 marca 2015 roku objął stanowisko Dyrektora Generalnego Palomar Natural Resources na Polskę. Paweł dołączył do Palomar w październiku 2014 roku i pełnił rolę doradcy do spraw handlowych i kontaktów z instytucjami rządowymi. Równolegle, Paweł pełnił funkcję Country Managera na Polskę w firmie Hutton Energy, gdzie kierował projektami poszukiwawczymi na kliku koncesjach na terenie Polski. Paweł posiada 20-letnie doświadczenie w branży ropy naftowej i gazu. Podczas swojej kariery zawodowej zajmował szereg stanowisk kierowniczych, które obejmowały zarządzanie operacyjne, fuzje i przejęcia, sprzedaż i marketing, rozwój biznesu oraz budowanie strategii. Paweł przez dwanaście lat pracował dla koncernu Shell działając zarówno na rynku krajowym jaki na rynkach europejskich. Do jego zadań należało zarządzanie jednostkami biznesowymi, opracowywanie i wdrażanie strategii, zarządzanie wizerunkiem korporacyjnym, jak również rozwój nowych przedsięwzięć dotyczących poszukiwania i dystrybucji gazu. Przed firmą Shell Paweł pracował dla Texaco (obecnie Chevron), stojąc na czele departamentu Sprzedaży i Marketingu oraz dla Amoco (obecnie BP) będąc członkiem zespołu, który przygotował i wdrożył strategię wejścia na rynki konsumenckie w Polsce oraz w Europie Środkowo-Wschodniej.